Het onstaan van de club                                                                                                                                                   De club is gesticht in januari 1997,  naar aanleiding van een leemte in  het
 leven van Majer Antoon.
 Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ook het stilzitten is niet aan
 hem besteed.
 Dat was dan ook de voedingsbodem voor het idee om zelf een club uit de  grond
 te stampen. We spraken toen van begin 1996.
 Oorspronkelijk werden zijn gedachten nog afgeremd door vrouwtje lief;
Maar toen zij uiteindelijk bezweek onder de berg argumenten, o.a  hoe fijn
 het wel was om in clubverband met de buggy te rijden, stond niets Antoon  in
 de weg om zijn plannen te concretiseren.
 Omwille van zijn ontwapend voorkomen,  was het dan ook geen groot probleem
 om een bestuur samengesteld te krijgen.
 Bij een club hoort natuurlijk een clubblad, en dat kost geld.
 Kosten noch moeite werden gespaard om sponsors te vinden die ook  in het
project geloofde.
 Na het nodige heen en weer geloop was het financieel in orde.
 Zo werd het stilaan januari 1997, de officiële stichting van het                                                    Buggy Team België.
 Het streven was een 15-tal leden, groot was dan ook de verbazing toen de
 aanvragen maar bleven binnen lopen.
 Eén jaar na startdatum telden we reeds 49 leden.
 Ambitieus als we zijn kozen we in 1998 om een sprong in de cyber te maken
 door de club te presenteren op het internet.
 Na een korte afwezigheid van enkele maanden hopen we dat deze, inmiddels
 voor de tweede maal, vernieuwde site in ieders smaak valt.
In 2002 begon onze voorzitter te sukkelen met zijn  gezondheid en besloot
 een opvolger voor zijn clubje te zoeken.
 Een koppel dat reeds vier jaar lid was bij de club en op alle  vergaderingen,
 meetings  en activiteiten aanwezig was, en zich 100 % inzette werd warm
 gemaakt voor deze opvolging.
 En zo kon Toon met een gerust geweten zijn opgebouwde club na een
 verkiezing in handen geven van zijn opvolger.
 Eind 2002 werd dan de fakkel overgedragen en zo starte vanaf januari 2003
 een nieuw begin voor Buggy Team België vzw  met een volledig nieuw  bestuur.
 Eind 2004 kwamen er wat veranderingen in het leven van de voorzitter en  gaf
 hij op zijn beurt de club over aan de toenmalige ondervoorzitter, Cologne
 Danny. En op zijn beurt gaf hij ons de belofte om de club vol goede ijver  en
 moed te leiden.
 Na jarenlange trouwe inzet gaf Danny op 18/11/2008 het voorzitterschap  over
 aan Kog Staf die voor die de functie van secretaris had.

Eind 2010 is er een nieuw bestuur verkozen.
 Wat is er nu fijner dan op de treffens samen te komen met verschillende
 buggy-liefhebbers uit verschillende landen.
 En dan het gezellig kletsen 's avonds rond de barbecue in aanwezigheid van
 een drankje.
De buggy, een vervlogen liefde uit de jaren zeventig, die bij de meesten  nog
 een vlaagje van nostalgie opwekt.